Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%a3

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปประโยค (Pattern) ของ Passive Voice

Written on June 14, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปประโยค (Pattern) ของ Passive Voice ที่มี can, could, may, might, must, ought to, has to, have to, be going to เมื่อประโยค Active Voice มีกริยาช่วย (Helping Verb) เหล่านี้คือ can, cou...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb

Written on March 10, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb ถาม : รูปศัพท์หรือแหล่งกำเนิดของ Adverb (Formation of Adverb) มีมาอย่างไรบ้างจงบอกมาให้ล�...

Continue reading
© Copyright 2020