Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%8a

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 3 (ตอนจบ)

Written on April 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 3 (ตอนจบ)3) Or-type รวมทั้งคำที่มีลักษณะคล้าย or สันธานหรือ Conjunction ในหมวดนี้มีไว้สำหรับใช้เชื...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 2

Written on April 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 2 2) But-type รวมทั้งคำที่มีความหมายคล้าย but นำไปใช้เชื่อมประโยคที่มีเนื้อความขัดแย้งกัน...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 1

Written on April 1, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Conjunctions ตอนที่ 1 Conjunctions หรือ สันธาน ที่กล่าวมาแล้วนั้นแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิดคือ 1. Co-ordinate Conjunctions แป...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Prepositions

Written on March 12, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง ชนิดของ Prepositions Prepositions ถ้าแบ่งตามชนิดของคำแล้วมีอยู่ 4 ชนิดคือ 1. Simple Preposition ได้แก่ บุรพบทที่เป็นคำเดียวโดดๆ เช่...

Continue reading
© Copyright 2020