Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านสำนวนจากคำศัพท์ Back

Written on November 22, 2013 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านสำนวนจากคำศัพท์ Back สนับสนุน, หลัง Back เพิ่มภาระจนเกินควร Break one’s back นับถอยหลังไปหลายๆ ปี Bore years back แบกภาระ Have on one’s back ล...

Continue reading
© Copyright 2020