Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%84-direct-speech-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน

Written on July 30, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน เมื่อประโยค Direct Speech เป็นประโยคต่างชนิดกัน เช่น ประโยคคำถามกับปร...

Continue reading
© Copyright 2020