Search by tag: %e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-dictionary-of-mana

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้านการบริหารจัดการ 98 คำ

Written on May 6, 2014 in Uncategorized

ในที่สุดก็ตะบะแตกจนได้ ว่าจะไม่นำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครั้งละมากๆแล้วเชียว แต่อดใจไม่ได้จริงๆ…แบบประมาณว่า ถ้าอัพเดทท...

Continue reading

Apprenticeship

Written on April 24, 2014 in Uncategorized

Apprenticeship ระบบการฝึกงานอาชีพ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกต้องทำงานให้นายจ้างเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปี โดยได้ค่าจ้างต่ำเพื่อแลกกับกา...

Continue reading

Body language

Written on April 24, 2014 in Uncategorized

Body language การสื่อสารกับคนอื่นโดยใช้ภาษาทางร่างกาย เช่น ท่าทาง, การเคลื่อนไหวแทนภาษาพูดไม่ว่าจะโดยอย่างตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

Continue reading

Bona fide occupational qualification (BFOQ)

Written on April 24, 2014 in Uncategorized

Bona fide occupational qualification (BFOQ) หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานใหม่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายห้ามกมากีดกันใดๆ

Continue reading

Bonus

Written on April 24, 2014 in Uncategorized

Bonus การให้ผลตอบแทนพิเศษแก่พนักงานประจำงวดหกเดือนหรือ 1 ปี โดยพิจารณาจากผลงานของพนักงานและกำไรขององค์กร บางแห่งก็มีประกันล่...

Continue reading

Benchmark (yardstick)

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Benchmark (yardstick) 1) มาตรฐานไว้ใช้เปรียบเทียบ 2) (ศัพท์การตลาด, การโฆษณา) การวัดปัจจัยแบบแปรผัน (เช่น การรู้จักสินค้ายี่ห้อนั้นๆ) ก่อนและห...

Continue reading

Bargaining

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Bargaining 1) การเจรจาต่อรองระหว่าง 2 ฝ่าย เช่น ลูกจ้างกับนายจ้าง 2) การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 3) คนที่มีผลประโยชน์ต่างกัน ต่างพยา...

Continue reading

Bar chart

Written on February 20, 2014 in Uncategorized

Bar chart การแสดงข้อมูลโดยใช้สถิติเป็นรูปแท่งเพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจน

Continue reading

Bank consortium

Written on February 3, 2014 in Uncategorized

Bank consortium การร่วมตัวกันอย่างหลวมๆ ระหว่างธนาคารหลายแห่ง เพื่อให้ความสนับสนุนทางด้านสินเชื่อแก่ประเทศอื่น หรือเพื่อเข้าควบคุ...

Continue reading

Bank

Written on February 3, 2014 in Uncategorized

Bank ธนาคาร สถาบันการเงินซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับฝากเงินและให้กู้และทำธุรกิจด้านการเงินต่างๆ เช่น รับซื้อตั๋วเงิน ...

Continue reading
© Copyright 2020