Search by tag: %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%8a%e0%b8%b2

ของขวัญจากนายกรัฐมนตรี ที่ คนไทย อยากได้

Written on December 24, 2017 in Uncategorized

วันที่ 24 ธันวาคม 2560  นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยผลการสำรวจโพล เรื่อง “ของขวัญจากนายกร...

Continue reading
© Copyright 2020