วันที่ 24 ธันวาคม 2560  นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เปิดเผยผล
การสำรวจโพล เรื่อง “ของขวัญจากนายกรัฐมนตรี ที่ชาวบ้าน อยากได้ กับความสุขมวลรวมของประชาชน”
ประจำปี 2560 ที่ผ่านมา โดยศึกษาจากตัวอย่างกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ 1,166 ตัวอย่าง ในช่วงวันที่ 10 – 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา พบว่า
42.4 % อยากได้การแก้ปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ เป็นของขวัญจากนายกรัฐมนตรี
รองลงมา 34.4 % อยากได้การแก้ปัญหาต้นทุน การเกษตร , ราคาปุ๋ย , ค่าปรับหน้าดิน , ค่าเก็บเกี่ยว , ลดการขูดรีดตั้งราคาสูงของนายทุน และแหล่งเงินกู้ยืมนอกระบบ
30.9 % อยากให้จัดระเบียบสังคม , ยาเสพติด , อาชญากรรม , สถานบันเทิง , มาเฟียอิทธิพลมืด , จราจร
และ 26.8 % อยากให้มีรถไฟฟรี , รถเมล์ฟรี การแบ่งเบาภาระค่าสาธารณูปโภค การเดินทาง
อีก 25.7 % อยาก ให้คนไทยมีงานทำ แก้ว่างงาน เบี้ยยังชีพ ลด
เบี้ยประกันต่างๆ รักษาฟรีทุกโรค การศึกษาฟรีมีคุณภาพดี แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น
ส่วน “ผลงานรัฐบาลที่ชื่นชอบแห่งปี”
พบว่า 26.4 % ระบุถึงบ้านเมืองสงบไม่มีปิดถนน คนไทยไม่ตีกันไม่วุ่นวาย ,
14.1 % ระบุ หยุดการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ , จัดเก็บรายได้มากขึ้นของกรมอุทยานแห่งชาติจากสมัยอดีตเก็บได้ 600 ล้านเป็น 2,400 ล้าน โดยที่นักท่องเที่ยวเท่าเดิมไม่ได้ขึ้น

ราคา , 13.5 % ระบุถึงการจัดระเบียบสังคม วินรถตู้ วินมอเตอร์ไซต์ ,12.8 % ชื่นชมบัตร
สวัสดิการรัฐช่วยผู้มีรายได้น้อย ลดภาระใช้จ่ายเงินลดค่าครองชีพ , 5.7 % ระบุต่างประเทศจัด
อันดับประเทศไทยดีขึ้น ค้าขายส่งออกได้มากขึ้น
เรื่องที่เป็นกังวล คือ เมื่อประมวลผลค่าเฉลี่ยความสุขมวลรวมของประชาชนประจำปี พ.ศ.2560 พบ
ว่า ค่าความสุขโดยรวมของประชาชนเท่ากับ 6.05 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน หมายความว่า
“ประชาชนสุขไม่มาก” “แต่น่าทึ่งในความรู้สึกของประชาชนเมื่อถามว่า มีความหวังจะก้าวต่อ หรือ กลัวที่จะก้าวต่อในปีหน้านี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.7 หวังจะก้าวต่อ แม้ยังมองไม่ชัดอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า เกิดมา
ต้องสู้ชีวิต ไม่คิดท้อ ไม่คิดสิ้นหวัง มีคนคอยให้กำลังใจ มีพลังสู้เดินต่อ เหนื่อยเอาเบาสู้ มีภาระถอย
ไม่ได้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.3 กลัวที่จะก้าวต่อไป เพราะกลัวบ้านเมืองจะวุ่นวาย กลัวจะไม่มีกิน
กลัวตกงาน”

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  • ขูดรีด ภาษาอังกฤษ คือ Rip off
  • สิ้นหวัง ภาษาอังกฤษ คือ Despair
  • ค่าครองชีพ ภาษาอังกฤษ คือ Cost of living, Living expenses
  • กรมอุทยานแห่งชาติ ภาษาอังกฤษ คือ Department of National Park