Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%84-direct-speech-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a1

เรียนษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มี Yes หรือ No

Written on July 27, 2014 in Uncategorized

เรียนษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct Speech ที่มี Yes หรือ No ถาม : ถ้าประโยค Direct Speech มี Yes, หรือ No หากเปลี่ยนเป็น Indirect Speech จะทำได้อย่างไร? ตอ...

Continue reading
© Copyright 2020