Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%84-direct-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9b

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct หลายประโยครวมกันให้เป็น Indirect (Mixed Type)

Written on July 29, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การเปลี่ยนประโยค Direct หลายประโยครวมกันให้เป็น Indirect (Mixed Type) ถาม : ถ้าข้อความใน Direct Speech นั้น มีประโยคหลายประโยครว...

Continue reading
© Copyright 2020