Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 1

Written on January 28, 2015 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjectives and Adverbs ตอนที่ 1 ถาม : Comparison of Adjective and Adverb คืออะไร? แบ่งออกเป็นกี่ชนิดอะไรบ้าง จงบอกมาให้ละเอียด? ตอบ : Comparison of...

Continue reading
© Copyright 2020