Search by tag: %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%81

ปี เดือน วัน กรอกติดกัน แปลงกลายเป็น วันที่ ที่ถูกต้อง

Written on January 28, 2018 in Uncategorized

ถ้าหากว่า มีเซลล์หนึ่งบน Excel ถูกเว้นว่างไว้ให้กรอกปี เดือน วัน โดยผู้ใช้สามารถกรอกเข้าไปตรงๆ โดยไม่เว้นวรรคห้ามใช้เครื่องห...

Continue reading
© Copyright 2020