การละคำ Relative Pronoun ใน Adjective Clause

ประโยค Adjective Clause ปกติจะต้องมีคำ Relative Pronoun (สัมพันธ์สรรพนาม) นำประโยคของมันเสมอ เช่น

The man who came here yesterday is my uncle.

ชายผู้ที่มาที่นี่เมื่อวานนี้เป็นของลุงของผม

(Who เป็น Relative Pronoun นำประโยค Adjective Clause)

แต่ Adjective Clause ที่มีลักษณะต่อไปนี้จะละคำ Relative Pronoun ไว้เสียก็ได้ ถ้า Adjective Clause นั้น

1. มีลักษณะเป็นภาษาพูด (Spoken) หรือภาษาธรรมดา (Information)

2. ตัว Relative เป็น Object (ของกริยาหรือบุรพบทก็ได้) เช่น
The pen I want is on the table.
(= The pen I want is on the table.)

ปากกาที่ผมต้องการอยู่บนโต๊ะ

(ละ that ไว้ได้เฉพาะเป็นภาษาพูดและเป็น Object ของ want)

The man you spoke to is our manager.

(= The man whom you spoke to is our manager.)

ชายผู้ที่คุณพูดด้วยคือผู้จัดการของเรา

(ละ whom ไว้ได้เพราะเป็นภาษาพูดและในขณะเดียวกันก็เป็น Object ของ to)

Mr. William is the tallest man I know.

( = Mr. William is the tallest man I know.)

มร. วิลเลี่ยมเป็นคนที่สูงที่สุดที่ผมรู้จัก

(ละ that ไว้ได้เพราะเป็นภาษาพูดในขณะเดียวกันก็เป็น Object ของ know

หมายเหตุ : จะละคำ Relative Pronoun ไม่ได้ เมื่อ

1. คำ Relative Pronoun นั้นเป็น Subject ในประโยคของมันเอง

2. คำ Relative Pronoun อยู่หลัง Comma เช่น

ผิด : She is the woman worked here yesterday.

ถูก : She is the woman who worked here yesterday.

หล่อนคือผู้หญิงซึ่งทำงานอยู่ที่นี่เมื่อวานนี้

(ละ who ไม่ได้ เพราะเป็นประธานของประโยค Adjective Clause)

ผิด : My friend, you met in Paris, is now back in Thailand.

ถูก : My friend, whom you met in Paris, is now back in Thailand.

เพื่อนของผมที่คุณพบที่ปารีสเดี๋ยวนี้กลับมาประเทศไทยแล้ว

(ละ whom ไม่ได้ เพราะหน้า whom มี comma)