คำเหล่านี้ ล้วนมีความหมายที่เหมือนกันคือ “ป้องกัน” แต่มีการใช้งานที่แตกต่างกัน
เริ่มจากคำว่า
protect ก่อนเลย
Protect คือ การป้องกันจากเหตุการณ์ หรืออะไรบางอย่าง (เช่น ป้องกันผิวหนังจากความร้อนสูง) กล่าวคือ เหตุเกิดแล้วแต่ป้องกันได้ (เหตุที่เกิดมักจะไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะทางที่เจาะจงมาลงที่เรา)

Prevent คือ การป้องกัน ไม่ให้อะไรบางอย่างเกิดขึ้น (เช่น ป้องกันไม่ให้เกิดผดผื่น, ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ) กล่าวคือ เหตุยังไม่เกิดก็ป้องกันไม่ให้เกิด อย่างนี้เป็นต้น

Defense คือ การป้องกัน ในลักษณะของการทำพฤติกรรมเฉพาะอย่าง เพื่อป้องกันเหตุบางอย่างโดยมากมักจะเป็นการป้องกันการจู่โจม (เหตุที่เกิด มักจะเป็นเหตุการณ์เฉพาะด้าน ที่มีเป้ามุ่งมาจู่โจมที่เรา)

Guard คือ การป้องกันจากอันตราย โดยการใส่ใจ เฝ้าระวัง นอกจากนี้ยังสามารถหมายถึง การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดการหลบหนีก็ได้ (ในศัพท์กีฬา ก็หมายถึง การป้องกันไม่ให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสามารถเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ)

Keeper คือ ผู้ปกป้อง,ผู้ป้องกัน,ผู้รักษา,ผู้รักษาประตู (กีฬา),ผู้เฝ้า,ผู้ดูแล,ผู้พิทักษ์,สิ่งยับยั้ง เป็นต้น
จากความหมายของ Keeper เราก็มองออกได้เลยว่า ใช้แตกต่างจากคำอื่นแน่นอน ใช้ง่ายไม่มีปัญหาอะไร