เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง เมื่อประโยค Passive Voice มี Adverb of Manner มาขยายจะวางตรงไหน

ถาม : เมื่อประโยค Active Voice มี Adverb of Manner (กริยาวิเศษณ์บอกอาการ) ได้แก่ well, badly, etc. มาร่วมอยู่ด้วย หากเปลี่ยนเป็น Passive voice จะวางไว้ตรงไหนในประโยค

ตอบ : เมื่อประโยค Passive Voice ที่เปลี่ยนมาจาก Active Voice นั้นมี Adverb of Manner คือ กริยาวิเศษณ์บอกอาการติดร่วมมาด้วย ให้วาง Adverb of Manner ไว้หน้ากริยาช่อง 3 ใน Passive ตลอดไป เช่น

Active : They did the work well.

พวกเขาทำงานได้ดี

Passive : The work was well done (by them).

งานทำได้ดีมาก

Active : She dressed her children badly.

หล่อนแต่งตัวให้ลูกๆ ของเธอไม่สวยเลย

Passive : Her children were badly dressed.

ลูกๆของหล่อนแต่งตัวไม่สวยเลย