เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Lit กับ Lighted แตกต่างกันอย่างไร

Lighted (ไลทิด) adj. “มีแสงสว่าง ติดไฟ” เป็นคุณศัพท์มาจากกริยา light “ทำให้สว่าง”

Lit (ลิท) adj. “มีแสงสว่าง ติดไฟ” เป็นคุณศัพท์มาจากกริยา light “ทำให้สว่าง”

lit ใช้เมื่อกริยาวิเศษณ์ขยาย เช่น

a brightly lit room “ห้องที่แสงสว่างจ้า”

a brilliantly lit shop window “ตู้กระจกหน้าร้านมีแสงไฟสว่างไสว”

a badly lit street “ถนนที่มีแสงไฟขมุกขมัว

Lighted ใช้เมื่อไม่มีกริยาวิเศษณ์ขยาย เช่น

a lighted match “ไม้ขีดที่ขีดแล้ว”

a lighted cigarette “บุหรี่ที่จุดแล้ว”

lit, lighted “จุด ทำให้สว่าง” ทำหน้าที่เป็นกริยาอดีต นิยมใช้ lit มากกว่า

Bill lit the match.

บิลจดไม้ขีด

The stage is lit by several spotlights.

เวทีสว่างไสว ด้วยไฟฉายใหญ่สามสี่ดวง