เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Irregular Verb แปลว่า “อปกติกริยา” หมายถึง กริยาที่เมื่อเราต้องการให้เป็นช่อง 2 และ ช่องที่ 3 แล้ว ไม่สามารถเติม ed ได้ที่ท้ายกริยาตัวนั้นเหมือน Regular Verb แต่ให้ทำเป็นช่อง 2 และ 3 ได้โดยการแจกรูปออกไปตามที่กำหนดไว้ให้แล้ว เช่น

ช่องที่ 1
(Infinitive)
ช่องที่ 2
(Past Simple)
ช่องที่ 3
(Past Participle)
See
Saw
Seen
Run
Ran
Run etc.