อ่านว่า กิฟ แอส กูด แอส วัน เก็ทส์
แปลว่า ตาต่อตาฟันต่อฟัน