เด็กระยอง อัจฉริยะ สามารถ คิดเลข ได้รวดเร็ว กว่า คนกดเครื่องคิดเลข
เห็นคลิปนี้แล้ว บอกตรงๆ ว่าเด็กไทย ไอคิวเยอะ สมองดี ยังมีอยู่…ไม่ใช่มีแต่เฉพาะเด็กต่างชาติ จำพวก ฝรั่ง, ญี่ปุ่น, จีน, รัสเซีย อะไรเทือกนี้