ผงะ ! คนเจเนอเรชั่นวาย มีปัญหาหนี้เสียสูงสุด มียอดผ่อนจ่ายบัตรกดเงินสดกว่า 1.2 ล้านบัญชี
นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บิรษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) เผยว่า ในไตรมาสแรกของปี 2560 ยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) อยู่ที่ 6.5% เพิ่มจากช่วงเดียวกันปีกอ่น 0.5% และลูกหนี้จัดชั้นพิเศษที่ค้างชำระในช่วง 31-90 วัน เพิ่มขึ้น 3.7% โดยเฉพาะเป็นสินเชื่อที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วเริ่มกลับเข้ามามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก

    ทั้งนี้ หากแยกตามช่วงอายุแล้วพบว่ากลุ่มเจเนอเรชั่นวาย (อายุ 20-37 ปี) มีปัญหาหนี้เสียทั้งสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รองลงมาเป้นกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุ 38-52 ปี) และกลุ่มเบบี้บูม (อายุ 53-71 ปี) โดยที่น่าเป็นกังวลที่สุดคือ สินเชื่อส่วนบุคคล ประเภทบัตรกดเงินสด บัตรผ่อน 0% มีบัญชีสินเชื่อรวมทุกกลุ่ม 2.8 ล้านสัญญา ซึ่งในกลุ่มเจนวายพบว่ามีปัญหาที่ผ่อนไม่ได้ประมาณ 1.2 ล้านบัญชี คิดเป็นวงเงินประมาณ 70,000 ล้านบาท ส่วนสกุ่มเจนเอ็กซ์ มีปัญหาผ่อนไม่ได้ 1 ล้านบัญชี คิดเป็นวงเงิน 120,000 ล้านบาท

    นอกจากนี้ กลุ่มเจนวายมีจำนวน 5.5 ล้านคน เป็นกลุ่มที่เป็นหนี้เสียสูงที่สุด มียอดหนี้รวม 2,142 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นหนี้ที่เป็นเอ็นพีแอล 1 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 1 ใน 5 หากแยกประเภทลงไปอีก แบ่งเป็นกลุ่มอายุ 16-22 ปี มียอดหนี้เฉลี่ยคนละ 144,000 บาท มีหนี้ค้างชำระเกิน 90 วัน จำนวน 17,200 บัญชี กลุ่มอายุ 23-28 ปี มียอดหนี้เฉลี่ยคนละ 285,000 บาท ยอดค้างชำระเกิน 90 วัน จำนวน 379,000 บัญชี
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

  •  บัตรกดเงินสด ภาษาอังกฤษ Cash card
  •  ยอดหนี้ ภาษาอังกฤษ The debt amount.
  • หนี้เสีย ภาษาอังกฤษ Non-performing loan (NPL), Bad debt, Bad Loan
  • แนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาษาอังกฤษ trends upward, Increased
  • แยกประเภท ภาษาอังกฤษ Classify 
  • การปรับโครงสร้างหนี้ ภาษาอังกฤษ Debt Restructuring
  • สินเชื่อส่วนบุคคล ภาษาอังกฤษ Personal loans
  • สินเชื่อบัตรเครดิต ภาษาอังกฤษ Credit Card Loans