เรียนภาษาอังกฤษ จากบทความเรื่อง ดอกไม้ป่า

ตราบเท่าที่นักธรรมชาตินิยม ยังมีความวิตกกังวลเรื่อง คุณค่าของดอกไม้ป่าในการดำรงพันธุ์ ซึ่งให้ความสวยงามแก่สิ่งแวดล้อมในลักษณะกลมกลืน แม้ว่ายังไม่มีใครรู้หน้าที่ ที่แท้จริงของดอกไม้ป่าแม้แต่นักพฤกษศาสตร์ก็ตาม ขณะที่แหล่งที่อยู่ของดอกไม้ถูกรบกวนโดยการสร้างเขื่อน การสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ หรือ การหาพื้นที่ทำการเกษตรทำให้ดอกไม้ป่าบางพันธุ์มีจำนวนลดลง ซึ่งเป็นอันตรายและอาจทำให้ดอกไม้ป่าบางพันธุ์สูญพันธุ์ ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่นักธรรมชาตินิยมมือสมัครเล่นควรจะปล่อยให้ดอกไม้อยู่อย่างที่มันเคยเป็นแทนที่จะเก็บมันหรือพยายามนำมันมาปลูกในสวนของตนเอง ดอกไม้ป่าบางชนิดปลูกง่าย เช่น เดซี่ (สีเหลือง) ไวโอแลต(สีม่วง) บัทเตอร์คัพ (สีเหลือง) ซึ่งเป็นที่นิยมและไม่เป็นอันตรายต่อดอกไม้ในป่า แต่ทางที่ดีที่สุดคือการซื้อเมล็ดจากร้นเพาะชำแทนที่จะเก็บมาจากป่า ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเสมอไปที่จะปลูกดอกไม้ในสภาพที่ไม่ใช่ในป่า และเป็นการเสี่ยงที่จะเสียดอกไม้พันธุ์นั้นไป

ในอดีตดอกไม้เป็นงานอดิเรกที่นิยมของผู้รักดอกไม้ ก่อนที่ดอกไม้ป่าได้รับการพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินทางธรรมชาติในการเก็บมัน คนบางคนเก็บดอกไม้ไว้ในอัลบั้มและเก็บดอกไม้ในรูปดอกไม้แห้ง และในปัจจุบันมีการคัดค้านการชมดอกไม้แบบนั้น เนื่องจากดอกไม้บางอย่างหาได้ยากและดอกไม้ที่มีชีวิตดีกว่าดอกไม้ที่ตายแล้ว เราจึงไม่ควรเก็บมัน ควรจะปล่อยให้มันอยู่ที่ต้น วิธีการที่ดีที่สุดในการนำดอกไม้กลับบ้านคือ การถ่ายรูปดอกไม้ การวาดภาพดอกไม้ที่พบเห็น ซึ่งแสดงงานทางศิลปะของคุณ

แปลไทยเป็นภาษาอังกฤษ

As far as naturalists are concerned, the great value of wildflowers is in perpetuating the species, in contributing their very presence to the environment in which they play an integral part, though their particular function may not be well understood, even by botanists. Where certain habitats have been disturbed by the construction of dams or human habitations or by the cultivation of land farms and forestry, some flowers have declined in numbers. Occasionally becoming endangered species or even extinct altogether. It is important, therefore, for amateur naturalists to leave such plants where they are, rather than to pick them or attempt to transplant them to their own gardens. Some wildflowers make lovely garden plants and are easy to grow-daisies, violets and buttercups are especially popular and are not all endangered in the wild – and a pretty wildflower garden can turn any backyard into a showplace. But it is always best to purchase the seeds from a commercial nursery or seed Catalog Company rather than try to collect flowers from nature. It is not always easy to reproduce growing conditions in which the plant will feel at home, and it would be a shame to risk the loss of a wildflower in this experimental way.

Popular pastimes for flower lovers in the days before wildflower were considered a natural treasure was to collect and press them. Some enthusiasts would fill entire albums or create handsome dried collages or arrangements, and even today such objects are admired for their beauty. But again, because of the rarity of some flowers and the simple fact that living flowers are always more beautiful than dead ones, collecting them is not recommended. The best ways to bring wildflowers home are through your own photographs or by sketching or painting them on the spot and then displaying your artwork.