ทำอย่างไร จะแปลภาษาอังกฤษได้เก่งๆ การแปล ไม่ใช่เรื่องยากเลย ถึงแม้จะมีหลายคนบอกว่าเวลาเราแปล
เราสามารถถ่ายทอดออกมาตรงๆ เลยก็ได้ แต่ในความเป็นจริงการแปลนั้น
ไม่จำเป็นต้องแปลตามตัวแบบตรงคำเลยก็ได้
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการแปลตรงตัวแบบร้อยละ 100
เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ ด้วยสาเหตุของภาษา และสัญลักษณ์ของภาษานั้นๆ
ที่แฝงมาในตัวภาษา แต่การแปลให้เก่งๆ นั้น
ก็ไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้เสียทีเดียว โดยการแปลเราสามารถจะฝึกได้ดังต่อไปนี้
    
1. ฝึกทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้แม่น
    การแม่นทั้งเนื้อภาษา ไวยากรณ์ นั้น จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถทำการแปลได้ดีขึ้น ประกอบกับถ้ายิ่งฝึกภาษาไทยเพิ่มเข้าไปด้วย จะทำให้สามารถแปลได้ไพเราะและดีมากขึ้น
2. อ่านหนังสือบ่อยๆ
    อ่านหนังสือทั้งที่เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ถ้ามีเงินลงทุนสักหน่อยก็ให้ซื้อทั้งที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษ และฉบับภาษาไทย เมื่อเราอ่านหนังสือมากขึ้น ก็จะทำให้เราได้ทั้งภาษาในการแปลและภาษาอังกฤษไปในตัว
3. ฝึกภาษาและประโยคบ่อยๆ
    ฝึกภาษาและลองแปลประโยคต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ก็จะทำให้เราสามารถใช้ภาษานั้นๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และง่ายมากขึ้น