เรียนภาษาอังกฤษ จาก สำนวน วลี กลุ่มคำ ที่มาจากศัพท์ Big

Big ใหญ่, สำคัญ

คนที่มีสามี หรือ ภรรยาคราวเดียวสองคน Big a mist, Big a mouse, Big a my

บุคคลสำคัญ Big buy, Big-wig

ใจดี Big – hearted