เรียนภาษาอังกฤษ จาก สำนวน วลี กลุ่มคำ จากคำศัพท์ Belly

Belly ท้อง, พุง

อาการจุกเสียด Belly – ache

หิวโหย Belly – pinehed

อาหาร Belly – timber

ความตะกละ Belly – worship