หลักการใช้ The นำหน้านาม ตอนที่ 5

23. นามเอกพจน์ที่นับได้เมื่อมีความหมายถึงนามนั้นทั้งจำพวกหรือนำมาใช้ในความหมายเป็นตัวแทนของชนิดเดียวกัน ต้องใช้ The นำหน้าตลอดไป เช่น

The horse is a four-footed animal. ม้าเป็นสัตว์สี่เท้า

The cobra is a very dangerous snake. จงอางเป็นงูที่มีอันตรายมาก

The mosquito carries disease. ยุงนำเชื้อโรคมาให้

ข้อยกเว้น : แต่มีนามอยู่ 2 คำที่นำมาใช้ในความหมายทั่วๆไป เพื่อเป็นตัวแทนของนามในจำพวกหรือชนิดเดียวกัน แล้วไม่ต้องใช้ the นำหน้า ได้แก่ man, woman อันนี้ขอให้ทุกท่านจำไว้ให้ดีน่ะครับ ออกข้อสอบบ่อยด้วยซิสำหรับเรื่องนี้ เช่น

Man is a social animal. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม

Man is mortal. คนทุกคนต้องตาย

Woman is physically inferior to man.

ขึ้นชื่อว่าผู้หญิงย่อมด้อยกว่าผู้ชายในด้านกำลัง

(อย่าใช้ A man, A woman โดยเด็ดขาดนะครับในความหมายเช่นนี้)

24. นามที่เป็นสำนวนของการชั่ง, ตวง, วัด และนำมาใช้ตามหลัง by ต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป ได้แก่
By the yard เป็นหลา

By the dozen เป็นโหล

By the pound เป็นปอนด์

By the kilo เป็นกิโล

เช่น Cloth is sold at Pahurat by the yard.

ผ้าขายเป็นหลาที่พาหุรัด

Eggs in Thailand are sold by the dozen.

ไข่ในประเทศไทยขายเป็นโหล

Butter in England is sold by the pound.

เนยที่ประเทศอังกฤษขายเป็นปอนด์

Meat and fruit are sold by the kilo.

เนื้อและผลไม้ขายกันเป็นกิโล

25. นามอันเป็นที่รู้จักหรือเข้าใจกันดีแล้วระหว่างผู้พูดและผู้ฟังว่าหมายถึงอันไหนต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป แม้หลังนามที่ว่านี้จะไม่มี Phrase หรือ Clause มาขยายชี้เฉพาะอยู่ก็ตาม เช่น

Please open the door. กรุณาเปิดประตูให้หน่อย

Her house is near the river. บ้านของเธออยู่ใกล้แม่น้ำ

Put this bag in the back of the car.

เอาถุงใบนี้ไปเก็บไว้หลังรถให้หน่อย

(ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจกันดีแล้วว่าหมายถึง ประตู, แม่น้ำ, และรถคันไหน ที่ไหน จึงใช้ the นำหน้า door, river, และ car ได้

26. นามที่เป็นชื่อเฉพาะของบุคคลอันเป็นที่รู้จักกันดีในอดีต แล้วนำมาเปรียบเทียบกับบุคคลที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน เพราะเห็นว่ามีคุณความสามารถหรืออุปนิสัยคล้ายคลึงกันต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

Archan Sangwian is the Soonthorn Poo of our school.

อาจารย์สังเวียน เป็น สุนทรภู่ของโรงเรียนเรา

Idi Amin is the Hitler of Ukanda.

อิดี้ อามิน เป็นฮิตเล่อร์ของประเทศอูกานดา

หมายเหตุ : ถ้าในสถานที่แห่งนั้นๆ คนที่มีความสามารถคล้ายกับบุคคลที่เรากล่าวถึงในอดีตมีอยู่หลายคนด้วยกัน กรณีเช่นนี้ ท่านให้ใช้ a นำหน้า ห้ามใช้ the ลองเปรียบเทียบดู 2 ประโยคต่อไปนี้ซิครับ แล้วจะได้หายสงสัย เช่น

He is the Soonthorn Poo in our school.

He is a Soonthorn Poo in our school.

ทั้ง 2 ประโยคแปลเหมือนกันคือ “เขาเป็นสุนทรภู่ในโรงเรียนของเรา” แต่ความหมายต่างกันคือ :

ประโยคแรก ใช้ the นำหน้ามีความหมายว่า โรงเรียนของเรา คนที่มีความสามารถทางด้านบทกวีคล้ายสุนทรภู่นั้นมีเขาอยู่คนเดียว คนอื่นหาสามารถเหมือนไม่ ฉะนั้นจึงใช้ the นำหน้า

ประโยคที่ 2 ใช้ a นำหน้ามีความหมายว่า ในโรงเรียนของเรามีคนที่มีความสามารถแต่งบท แต่งกลอนเก่งเหมือนสุนทรภู่นั้น มีอยู่เป็นจำนวนมากมายก่ายกอง ไม่ใช่มีแต่เพียงเขาคนเดียว ยังมีคนอื่นเยอะแยะ ฉะนั้นจึงใช้ a นำหน้า

27. นามที่เป็นชื่อของสถาบัน, องค์การทางการเมือง, มูลนิธิต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

The british Council สถาบันบริททิชเคาซิล

The United Nations สหประชาชาติ

The Ford Foundation มูลนิธิฟอร์ด เช่น

My country is a member of the United Nations.

ประเทศของฉันเป็นสมาชิกของสหประชาชาติ

We want to practice speaking English at the British Council.

พวกเราต้องการไปฝึกพูดภาษาอังกฤษที่บริททิชเคาซิล

28. นามที่เป็นชื่อพรรคการเมืองต้องใช้ the นำหน้าตลอดไป เช่น

The Social Action Party พรรคกิจสังคม

The Conservative Party พรรคอนุรักษ์นิยม

The Labor Party พรรคแรงงาน

The Communist Party พรรคคอมมิวนิสต์ เช่น