เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 43

มาแล้วครับ สำหรับคำศัพท์ช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรม ตอนที่ 43 หลังจากที่ไม่ได้อัพเดทมานาน เพราะมัวแต่ป่วย เนื่องจากอากาศร้อนสุดขีด ทำให้เป็นไข้ ร้อนใน กระหายน้ำ อยู่หลายวัน……

Papyrus culm ลำต้นของต้นกกปาปิรุส มีมากในดินแดนสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำไนล์ของอียิปต์ ใช้ผูกทำอาคารหรือเรือ

Parabola รูปโค้งด้านขนานที่ได้จากการตัดรูปกรวย

Paraboloid โค้งอย่างรูปไข่

Parallel (เส้น) ขนานกัน

Parallel rulers บรรทัดคู่ ใช้ตีเส้นขนาน

Parapet ราวลูกกรงก่อสร้างด้วยอิฐอยู่เหนือหลังคา, ราวหินอยู่บนสะพาน

Parcel gilt ชุบทองเป็นบางส่วน

Paring chisel สิ่วแต่งไม้ ใบสิ่วบางใช้เฉือน ไม่ใช้ค้อนตอก

Palour, palor ห้องรับแขก

Park สวน สถานที่จอดรถ

parguet, parguetry พื้นเรือนที่ปูด้วยแผ่นไม้เป็นชิ้นๆ นำมาปะติดปะต่อกันเป็นลวดลายเรขาคณิต ที่เราเรียกกันว่า พื้นปาเกต์ในปลายศตวรรษที่ 1757 ถึง ต้นศตวรรษที่ 18 ใช้กับเครื่องเรือน โดยเฉพาะที่ทำด้วยไม้วอลนัท บางทีก็ทำให้เป็นรูปเปลือกหอย ขัดผิวเรียบ

Parson’s table โต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสตัวเตี้ยๆ ขนาดเล้กๆ เรียกชื่อตามโรงเรียน Parson’s school of design ในกรุงนิวยอร์คโต๊ะชนิดนี้มักทำด้วยพลาสติกสีต่าง

Parthenon วิหารที่มีชื่อเสียงมากในสมัยกรีก

Partition ฝากั้นห้อง, ฝาประจัน, ผนังซึ่งทำหน้าที่หลักในการแบ่งเนื้อที่ภายในอาคารหรือโครงสร้าง

Partner’s desk โต๊ะขนาดใหญ่กว่าปกติ ใช้นั่งอ่านหนังสือกัน 2 คน (ใช้ในห้องสมุด) โดยหันหน้าเข้าหากัน ทำในสมัยฟื้นฟูวิคตอเรีย

Party colour หลายสีสลับกัน

Party wall กำแพงกั้นที่ดินแบ่งเจ้าของ

Passage way ทางผ่านเข้าออก

Pass key กุญแจพิเศษไขประตูในอาคารได้หลายห้อง

Passe-partour กรอบรูปกระจก ชนิดใช้กระดาษหนังปิดขอบแทนกรอบไม้

Paste paint สีน้ำผสมกาว ใช้ทาผนัง

Pastel ดินสอสี ภาพที่ระบายด้วยดินสอสี

Patera เครื่องตกแต่งซึ่งมีรากฐานมาจากงานคลาสสิค ประกอบด้วยรูปวงกลมหรือรูปไข่ ใช้กันมากในสมัยนีโอคลาสสิค ประกอบด้วยรูปวงกลมหรือรูปไข่ ใช้กันมากในสมัยนีโอคลาสสิก ทำด้วยการแกะสลัก ฝังลวดลาย หรือทาสี

Pathway ทางเดิน

Patina ลักษณะหนึ่งของผิวที่เกิดขึ้นโดยอายุขัย หรือจากการใช้งานหรือการขัดถู

Pattern รูปแบบ ตัวอย่าง

Pavement ทางเดินเท้าที่ปูด้วยอิฐ

Pavilion พลับพลา ปะรำ

Paw foot ปลายขาโต๊ะ ขาเก้าอี้ ที่ทำเป็นอุ้งตีนสัตว์ เริ่มมีตั้งแต่สมัยอียิปต์แล้ว

Peak arch ซุ้มยอดแหลม

Pebble dash กรวดเม็ดเล็กๆ ที่โปรยหรือสาดด้านนอกของกำแพงที่เพิ่งฉาบใหม่ๆและยังเปียกอยู่

Peche-mortel เก้าอี้ 2 ตอน ตอนที่หนึ่งเป็นเก้าอี้มีพนักพิงอย่างธรรมดา อีกตอนหนึ่งมีลักษณะเป็นม้านั่งสี่เหลี่ยมแล้วนำมาวางต่อกันเข้าให้นั่งนอนเหยียดขาได้

pedestal ในงานสถาปัตยกรรม หมายถึงฐานปูนปั้นรองรับเสา ในงานเครื่องงอเรือนหมายถึงฐานต้นเสาใช้ในงานตกแต่ง หรือเสารับโป๊ะโคมไฟ

Pedestal desk โต๊ะเขียนหนังสือที่มีลิ้นชักรองรับ 2 ข้าง

Pedestal table โต๊ะที่มีเสากลางรองรับ

Pediment ส่วนยอดหลังตู้หรือยอดจั่วหลังคา ที่ทำเป็นรูปสามเหลี่ยม หรือเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ยอดไม่บรรจบกัน ส่วนนี้เราเรียกว่า กระจัง

Pelmet ผ้าจีบที่ตกแต่งส่วนบนสุดของประตูหรือหน้าต่าง

Pembroke table โต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจมีหัวโต๊ะเป็นรูปโค้งมนก็ได้ ทางด้านสกัดมีบานพับติดอยู่เพื่อยกพื้นโต๊ะขึ้นลงได้เรียกชื่อตามชื่อของ Earl of Pembroke ที่ 9

Pendant เครื่องประดับที่แขวนหรือห้อยลงมาจากเพดาน เช่น โคมระย้า

Pendant switch ปุ่มสวิตช์ไฟที่แขวนห้อยลงในที่ปิดเปิดไฟเพดาน

Pent roof หลังคาเพิง ลาดลงมาด้านเดียว

Peristyle เสาล้อมเรียงรายรอบตัวตึก

Peron บันไดด้านนอกอาคารหรือโบสถ์ เป็นบันได 2-3 ขั้น

Pew ม้านั่งในโบสถ์

Piazza ระเบียงยาว ระเบียงทางเดินในตึกใหญ่

Pick เครื่องมือขุดหรือทุบสองข้าง มีด้ามอยู่กึ่งกลาง, อีเต้อ

Pickaxe พลั่ว, เสียม

Picture mold คิ้วที่ยื่นจากขอบผนัง เพื่อแขวนภาพ

Picture window หน้าต่างใหญ่มองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้กว้างขวาง

Pie crust table โต๊ะกลุ่มเล็กๆ มี 3 ขา ที่เรียกชื่อนี้เพราะที่ขอบโต๊ะทำเป็นจักๆ หยิกๆ คล้ายขอบขนมพาย

Pier เสาเสริม, เสาสะพาน, เสาตอม่อสะพานหินที่ยื่นออกไปในน้ำ

Pier glass กระจกเงาแผ่นใหญ่ ติดตั้งผนังระหว่างหน้าต่างสองข้าง

Pier table โต๊ะแบบคอนโซล วางชิดฝาติดกระจกเงา

Pigment เนื้อสี, วัตถุธาตุสี

Pilaster เสาโปน, เสาที่ยื่นจากผนังหรือกำแพง มีฐานรับด้านล่างและบน

Pile เสา, เสาเข็ม

Piling เสาเข็ม

Pillar เสารับโครงสร้าง เสาหิน

Pin หมุดหรือตะปูขนาดเล็ก เข็มหมุด

Pincers คีมปากนกแก้ว คีมจับถอนตะปู

Pink สีชมพู

Pinnacle ยอดของตึก เจดีย์ หอสูง

Pipe ท่อ

Pitchfork คราดสำหรับโกยฟาง

Pitched roof หลังคาลาด หลังคาซึ่งมีมุมลาดมากกว่า 10 องศา กับแนวระดับ

Pivoted casement บานหน้าต่างที่ปิดเข้าออกอย่างธรรมดา แต่ติดเดือยที่ขอบมุมบนและมุมล่างของบานหน้าต่าง

Plain tile กระเบื้องหลังคา แผ่นหน้าเรียบธรรมดา

Plan แผนผัง แบบแปลน

Plane กบไสไม้

Plane iron ใบมีดกบ ใบกบ

Planetarium สถานีท้องฟ้าจำลอง

Plank แผ่นกระดาน

Plague แผ่นโลหะรูปกลมหรือรูปไข่ หรือ อาจเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บางครั้งอาจพบที่ทำด้วยพอร์ซเลนก็มี ใช้ในการตกแต่ง

Plaster ปูนฉาบผนัง

Plastering trowel เกรียงฉาบปูน

Plaster of Paris ปูนปลาสเตอร์ชนิดแข็งตัวอย่างรวดเร็ว ใช่หล่อแบบ

Plastic arts ศิลปะการหล่อรูปต่างๆ

Plate อเส

Plate glass แผ่นกระจกหนาใช้ทำหน้าตู้โชว์สินค้า

Platform แท่นยกพื้น ชานชาลาสถานี

Playground สนามวิ่งเล่น หรือสนามกีฬา

Plaza สี่แยก, ลาน, ตลาด

Pliers คีมปากจระเข้, ใช้จับหนีบ, และใช้คมตัดลวดได้

Plinth ฐานสี่เหลี่ยมโคนเสา ฐานเสา

Plow เครื่องมือเซาะร่อง ทำเป็นร่อง

Plug ปลั๊กเสียบสายไฟ

Plumb ลูกดิ่ง

Plumber ช่างประปา

Plumb bob ลูกดิ่ง

Plumbing การต่อท่อน้ำ

Plumes ขนนก เช่น นกกระจกเทศ ใช้ตกแต่งประดับส่วนยอดของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ใช้ติดหัวเสาเตียง หรือแกะสลักไว้ตามหลังพนักเก้าอี้หรือหลังตู้นิยมกันมากในปลายศตวรรษที่ 18

Play wood ไม้อัด

Podium แท่นหรือยกพื้นเล็กๆ ที่หัวหน้าวงดนตรียืนให้จังหวะ

Pointing การยาปูนลงในช่องเรียงแผ่นอิฐ

Poker เหล็กเขี่ยไฟ เหล็กเผาไฟแดงใช้ทำลวดลายบนพื้นไม้

Polychrome การระบายสีต่างๆ ลงในเครื่องใช้หรือเครื่องปั้นในสมัยอียิปต์โบราณและทำกันมากในอิตาลีระหว่างสมัยศตวรรษที่ 16

Poplar green สีเขียวแก่

Porcelain เครื่องกระเบื้องลายคราม เครื่องถ้วยชาม

Porch ซุ้มทางเดินเข้าบ้าน มีหลังคาคลุม, เฉลียงมุข

Portal ประตูรั้ว, ประตูทางเข้า

Porte coachere เฉลียงหรือมุขซึ่งยานพาหนะเข้าไปได้, เฉลียงมุขรถ

Porter’s chair เก้าอี้สำหรับบ่าวนั่งโดยเฉพาะ นั่งคอยรับใช้ ตั้งไว้ในห้องโถงหรือระเบียง ใช้ในคฤหาสน์ใหญ่ๆในเมือง ระหว่างศตวรรษที่ 18 มีลักษณะเป็นคอกสูง มีเท้าแขนและพนักพิงสูงท่วมหัวเพื่อให้บังลมได้ส่วนที่นั่งบุหนังทั้งหมด

Portico เสาเรียงรายบนระเบียงด้านหนึ่งของอาคาร เสาระเบียงด้านหน้าซึ่งเป็นทางเดิน

Portland cement ปูนซีเมนต์ชนิดดี

Portiere ม่านแขวนหน้าประตู

Post เสา

Pottery เครื่องดินเผา หม้อไห

Precast หล่อไว้สำเร็จรูปก่อน

Prefabricate การสร้างเป็นชิ้นๆ ก่อน แล้วประกอบภายหลัง

Prestressed concrete คอนกรีตอัดแรง

Prie-dieu chair เก้าอี้พนักสูง ต้นกำเนิดจากอิตาลีมีราวรองรับมือขณะคุกเข่าในที่นั่งใช้ในโบสถ์

Primary colours สีมูลฐานได้แก่สีแดง เหลือง น้ำเงิน เป็นสีที่มิได้แปรมาจากสีอื่น

Priming สีหรือน้ำมันที่ทารองพื้นชั้นแรกก่อน

Primrose สีเหลืองอ่อน

Principle rafter จันทันใหญ่ จันทันเอก

Prize ชะแลง เหล็กงัด

Profile เส้นขอบรอบนอก

Project ยื่นออกมา งานที่กำหนด

Projection สิ่งที่ยื่นออกมา

Projector เครื่องฉาย(แสง)

Proportion สัดส่วน

Pruning saw เลื่อยมีด้ามคล้ายมีด ใช้ตัดเล็มต้นไม้

Prussian blue สีน้ำเงินเข้ม

Public bldg. อาคารสาธารณะ, อาคารเพื่อการชุมนุมหรือการบริการสาธารณะเป็นส่วนใหญ่

Puce สีน้ำตาลปนม่วง

Pugging ปูนผสมทราย ใช้อุดผนึกร่อง

Pulpit ยกพื้นหรือแท่นสำหรับพระในโบสถ์ฝรั่งเศส

Puritan เครื่องเรือนแบบอังกฤษสมัยหนึ่ง

Purlin แปลาน

Purlin cleat แปลาน ไม้ยันให้แปอยู่กับที่

Purlin post เสาตั้งรับแป

Putlog ไม้นั่งร้านก่อสร้างขึ้นไปบนที่สูง

Putty ปูนผสมน้ำมันลินสีดใช้อุดร่องยาแนว

Pyramid รูปทรงกรวย มีฐานเป็นเหลี่ยมหลายด้าน