เรียนภาษาอังกฤษ วันนี้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในรูปแสลง สำนวน วลี จำนวน 20 คำที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันซึ่งบางคำ เราอาจเดาความหมายได้ยากแปลแล้วตลกๆ นั่นเพราะเราไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของมันทำให้เมื่อแปลประโยคยาวๆที่มีคำเหล่านี้ปนอยู่ทำให้เราแปลได้ยากเอาละค่ะมาดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
1.หนีเร็ว Cut it
2.ยิ่งกว่านั้น add to that
3.ต่อจากนั้น after that
4.แท้จริง,ครั้นแล้วก็,อย่างไรก็ดี after all
5.ออกติดตาม,แสวงหา
6.ดูแล look after
7.ถามข่าวคราว enquire after
8.มีอะไรอยู่ในใจ what are you after
9.ครั้งแล้วครั้งเล่า,อีกหลายหนหลายครา again and again
10.เป็นครั้งเป็นคราว now and again
11.มีกำหนดเวลาจำกัด against time
12.แหกคอก,ชวนโมโห against the grain
13.ฝืนใจชอบ against the hair
14.บรรลุนิติภาวะ come of age
15.ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,อายุน้อยกว่ากำหนด under age
16.เป็นเวลานานมาก for ages
17.ทุกยุคทุกสมัย from age to age
18.รุ่นกระเตาะ,รุ่นเอ๊าะเอ๊าะ awkward age
19.ความเจ็บปวดรวดร้าว,ความระทมขมขื่น agony
20. นานมาแล้ว long ago