1. เตร่ไปเตร่มา, อยู่เฉยๆไม่ทำอะไร : fool around

2. ค้างค่าเช่า : arrears of rent

3. ดึงดูดความสนใจ : arrest the notice

4. จัดการ, เตรียม, กำหนด : arrange for

5. ในฐานะที่เป็น : as a

6. ตามปกติ : as a rule

7. เช่นเดียวกันกับ : just as

8. “ยาหม้อใหญ่” น่าเบื่อมาก, ไม่น่าสนใจเลย : as dull as ditch water

9. เท่าที่ : as far as

10. นับตั้งแต่ : as from

11. ดังต่อไปนี้ : as follows

12. ส่วน : as for

13. ตราบเท่าที่ : as long as

14. ประหนึ่ง, ราวกับว่า : as though

15. มีความกระตือรือร้นมาก : as keen as mustard

16. อยู่ที่นั่นแน่, อยู่ที่นั่นจริงๆ : as large as life

17. เหมือนกันราวกับแกะ : as like as two peas

18. ที่จริงแล้ว, โดยแท้จริงแล้ว : as a matter of fact

19. ดื้อรั้นอย่างที่สุด : as obstinate as a mule

20. ตามที่, เกี่ยวกับ, เนื่องจาก : as to

21. จนกระทั่งบัดนี้ : as yet

22. ขอความกรุณาคุณสักอย่าง : as you a favour

23. หน้าแดงเหมือนตำลึงสุก, หน้าแดงเพราะอายหรือเก้อเขิน : as red as beetroot

24. หน้าซีดเป็นไก่ต้ม : as white as a sheet

25. เป็นคนใจร้าย, เอาเปรียบคน : as sour as vinegar