เรียนภาษาอังกฤษ วันนี้ เราจะขอเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษประเภท คำแสลง วลี หรือที่เรียกว่า idiom หรือ phrase ค่ะ ซึ่งวันนี้เราจะนำเสนอคำศัพท์จำนวน 142 คำ ที่น่าสนใจที่เราควรรู้ รับรองว่า คำศัพท์ที่นำมาให้เรียนวันนี้ มีอยู่หลายคำที่ไม่ว่าคุณจะพยายามแปลเท่าไหร่ คุณก็ไม่มีทางแปลได้ง่ายๆแน่นอนค่ะ เพราะกลุ่มคำเหล่านี้มันมีความหมายเป็นของมันเองอยู่แล้ว ไม่สามารถแปลโดยการเปิด Dictionary ปกติได้ค่ะ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีอยู่มากมายหลายคำ ถ้าเรารู้เยอะเท่าไหร่ก็จะสามารถแปลภาษาอังกฤษได้ง่ายและสละสลวยถูกต้องมากที่สุดค่ะ เอาเป็นว่าเรามาดูศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 142 คำกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้าง

1. ขู่ตะคอก,ดุ, ตำหนิ bawl out (sl.)

2. ปาก bazoo (sl.)

3. ผิด, ออกนอกแนว, ผิดวิธี to be off the beam (sl.)

4. ใช้การได้, ถูกวิธี to be on the beam (sl.)

5. ไม่รู้เรื่องอะไรเลย not to know beans about

6. เปิดโปง, เปิดเผยความลับ to spill the beans

7. เป็นไม้เบื่อไม้เมา bear a grudge

8. จำไวว่า, จำใส่ใจ, ระลึก bear in mind

9. เกี่ยวข้องกับ, ว่าด้วย bear on

10. ร่วมวง, เป็นเพื่อน bear one’s company

11. เลี้ยว bear off

12. ยืนยัน, สนับสนุน bear out

13. ทนทุกข์, ทนความทุกข์ได้, อดทนได้ bear up

14. อดทนต่อ, ยอมทนต่อ bear up under

15. อดทน, กัดฟันทน bear with

16. เร่ร่อน, พเนจร beat around (sl.)

17. พูดอ้อมค้อม, พูดกวน, พูดไม่ตรงประเด็น beat about the bush

18. กระทบไม่ขาดระยะ, กระทบครั้งแล้วครั้งเล่า beat against

19. ลงมือทำก่อน, เล่นงานก่อน beat him to the punch

20. ไปให้พ้น beat it (sl.)

21. มาถึงก่อน, ชิงตำแหน่งก่อน beat one to it

22. ผมไม่เข้าใจ beats me

23. ทำงานหนักมาก, หมดหนทาง, เข้าตาจน beat one’s brains out

24. หัวชนกำแพง, ไม่มีทาง beat one’s head against a stone wall

25. แหกคุก, หนี, รอดเงื้อมมือกกหมาย beat the rap(sl.)

26. เคาะจังหวะ beat time

27. นอกประเด็น, นอกเรื่อง, ไม่สำคัญ, ไม่ตรงประเด็น

28. Beside the point

29. พูดนอกเรื่อง beside the question

30. เพื่อนเจ้าบ่าว best man

31. หนังสือที่มีคนนิยมมากที่สุด, ขายดีที่สุด best seller

32. ผลที่สุดก็ดีเอง, ดีในที่สุด all for the best

33. เหนือกว่า, ชนะ have the best of

34. ทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ make the best of something

35. แน่นอนละ, พนันกันก็ได้, รับรองได้ you bet!

36. ควรจะ had better

37. ภรรยา half (better one’s)

38. ได้เปรียบ, ชนะ get the better of

39. คนสำคัญ, ผู้ยิ่งใหญ่ big shot (sl.)

40. บุคคลสำคัญ, ผู้ยิ่งใหญ่ big wheel (sl.)

41. คุยโต, พูดโอ้อวดเกิดความจริง talk big

42. อธิบายหรือชี้แจงอย่างกว้างๆ bird’s eye view

43. สิบเบี้ยใกล้มือ, พอใจในสิ่งที่มีอยู่, โลภมากลาภหาย bird in hand

44. พวกเดียวกัน, ประเภทเดียวกัน, ชั้นเดียวกัน of a feather

45. ยิงกระสุนนัดเดียวได้นกสองตัว kill two birds with one stone

46. ไม่เลยแม้แต่นิดเดียว not a bit

47. ฟกช้ำดำเขียว black and blue

48. เขียวคล้ำเป็นขนมครก black eye

49. เป็นลม, หมดสติ, มือสนิท, พลางไฟ black out

50. แกะดำ, คนที่สังคมรังเกียจ, นอกคอก, ผ่าเหล่า black sheep

51. เป็นหมาหัวเน่า, ไม่มีใครชอบหน้า, เป็นที่รังเกียจ to be on one’s black list

52. เป็นฝ่ายผิด to be to blame

53. เร่งความเร็วถึงขีดสูงสุด to go at full blast

54. โจมตี blast(sl.)

55. ยิงเรื่อยไป, ดำเนินการเรื่อยไป blaze away

56. เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, ไร้ความปราณี in cold blood

57. บดบัง, ปกคลุม, ปิดบัง blot out

58. เลี้ยง, เลี้ยงอาหาร blow(sl.)

59. ระเบิด, ทำลายสะพาน blow a bridge

60. ทำลาย, พัดจนพัง, โคน blow down

61. พัดพาไป, พัดปลิว blow away

62. โลเล, เปลี่ยนใจง่าย blow hot and cold

63. พูดโพล่งออกมา blow off (sl.)

64. ยกตน, หมาขี้ต้องยกหาง blow one’s own horn

65. โกรธจนสุดขีด blow one’s top (sl.)

66. ลงเรือ on board

67. ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน, ลงเรือลำเดียวกัน, ร่วมเป็นร่วมตายด้วยกัน, หัวอกเดียวกัน in the same boat

68. เพื่อนเกลอ, เกลอแก้ว body(sl.)

69. ชะงักลง, ช้าลง bog down

70. ย้อนกลับสู่ตัว, ย้อนกลับมาสู่ผู้เริ่ม boomerang

71. เย็นลง, อุ่นลง boil away

72. ลด, ลดลง boil down

73. เดือดจนล้นออกนอก boil over

74. โกรธจัด make one’s blood boil

75. นั่งนิ่งๆ ไม่กระดุกกระดิก bolt upright

76. ราวกับฝัน, เกิดขึ้นราวกับเนรมิต, หยั่งรู้ to come like a bolt from the blue

77. ตั้งป้อม to have a bone pick

78. พูดกันตรงไปตรงมา, ไม่อ้อมค้อม to make no bone about

79. เกิดในตระกูลร่ำรวย born with a silver spoon in one’s mouth

80. เพื่อนสนิท, เกลอแก้ว, เพื่อนตาย bosom friends

81. ปิดล้อม, ล้อม, กัก bottle up

82. เงินเหรียญสุดท้าย bottom dollar

83. สืบสวนสาเหตุ get to the bottom of

84. มุ่งหน้าสู่, จุดหมายปลายทาง be bound for

85. เชื่อว่า, แน่ใจว่า, อย่างแน่นอน be bound to

86. ลาออก, ถอนตัว, ละทิ้ง, เปิดหมวกอำลา bow out

87. ปั้นป่วน, งุนงง bow over

88. เคยรู้จักเพียงแต่พยัก หรือก้มศีรษะให้กันเท่านั้น bowing acquaintance

89. แปลกประหลาดใจยิ่ง bowl over

90. ฝังสมอง, จารึกในความทรงจำ have something on the brain

91. กระจายไป, แผ่สาขา, ขยายสาขา branch out

92. ใหม่เอี่ยม brand new

93. เท่าทุน, เสมอตัว break even

94. เหตุเกิดขึ้นในทันที break forth

95. เริ่ม, เริ่มใช้, สอด, ขัดจังหวะ, ฝึกฝน break in

96. บุกรุก, โจรกรรม, งัดแงะเข้าไป break into

97. เป็นอิสระ break loose

98. ตัดสัมพันธ์, หัก, หยุด, เพิกถอน break off

99. เศร้าอย่างที่สุด, ทำลายหัวใจ break one’s heart

100. ผิดคำพูด, ผิดสัญญา break one’s word (promise)

101. บังเกิด, ระเบิด, ประทุ, แผ่ขยาย, หนีออก break out

102. ได้เงินจากการพนันมากมาย, หมดตัว break the bank

103. ผูกมิตร break the ice(sl.)

104. ผ่าทะลวง, ตีฝ่าออกไป, แหกผ่านไป break through

105. หักเป็นชิ้น ๆ, เศร้าโศกอย่างสุดซึ้ง, แยกกันอยู่, แตกคอกัน break up

106. ขาดสัมพันธ์, ตีตัวออกห่าง break with

107. ละทิ้งไปโดยไม่เหลียวแล a clean break

108. บรรยายสรุป briefing

109. ทำให้เกิด, เป็นผลของ, ก่อเหตุ, นำมาซึ่ง bring about

110. ลดลง, ทำให้ถูกลง, ลดความพยอง, เจียมตัว, ยิงได้ bring down

111. เสนอแนะ, แนะนำ, เสนอให้ถกเถียงหรือให้ดู, เลื่อนกำหนดให้กระชั้นเข้ามาอีก, ให้ความเห็น bring forward

112. แสดงให้เห็น, พิสูจน์ให้เห็น bring home

113. ระลึกถึง call up

114. เยี่ยม call on

115. ดูถูกดูหมิ่น call bad names

116. เบี่ยงเบน call away

117. ต้องได้รับ call for

118. สร้าง call into being

119. ชี้ให้เห็น call attention to

120. แรงเทียน candle power

121. อ่อนน้อม cap in hand

122. ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง capital error

123. ดำเนินการ, ลงมือปฏิบัติ carry out

124. ดูแล carry on

125. ตาย carry off

126. บีบบังคับ cast down

127. เปล่าประโยชน์ cast away

128. ยกเลิก cast up

129. เอาแต่ทะเลาะกัน cat and dog life

130. ยอมรับความพ่ายแพ้ cave in

131. วางแผน chalk out

132. หน้าซีด change colours

133. ขี้ขลาด chicken-hearted

134. เรื่องง่ายๆ child’s play

135. สนับสนุน, ชมเชย clap on the back

136. ตกลงกันได้ clap hand

137. เริ่มต้นใหม่ clear slate

138. ไร้เดียงสา clear handedness

139. เปิดทาง clear the way

140. หน้าเศร้าหมอง cloud on brow

141. ฝันกลางวัน cloud-castle

142. ต่อสู้ come to blows

ในครั้งต่อไปจะนำคำศัพท์มาฝากเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆค่ะ ซึ่งจะมีทั้งคำศัพท์เฉพาะทาง ประโยคภาษาอังกฤษ การ แปลไทยเป็นอังกฤษ จากประโยคต่างๆ หรือคำต่างๆ ถ้าอยากรู้ว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ก็เข้ามาชมกันบ่อยๆน่ะจ๊ะ