วิธีเล่น เกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
– พิมพ์คำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ ?
– เมื่อพิมพ์คำศัพท์เสร็จ ให้กด Enter ถ้าพิมพ์ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน
– สามารถลบ แล้วเล่นใหม่ได้ เพื่อทดสอบความแม่นยำ..
– ลองดูว่า คุณจะได้กี่คะแนนใน ชุดนี้
– ท้าทาย และได้ความรู้จ้า… 🙂