The Used of Confused Words part 2
3. talk (v.) (พูด) ใช้ในความหมายที่เป็นการสนทนา ระหว่างคน 2 คนขึ้นไป และเป็นการพูดแบบธรรมดาไม่ค่อยเป็นการเป็นงานเท่าใดนัก เช่น

Don’t talk loudly, my children are sleeping.

อย่าพูดดังนัก ลูกๆ ของฉันกำลังหลับอยู่

Speak (v.) (พูด) หมายถึง การพูดที่เป็นเรื่องเป็นราว หรือ เป็นการเป็นงานและใช้กับคนเดียวพูดด้วย เช่น
He has spoken this matter for two hours without stopping.
เขาได้พูดเรื่องนี้มาแล้ว 2 ชั่วโมงโดยไม่หยุด
Say (v.) (พูด) คำนี้นิยมใช้พูดทักทาย, อำลา, หรือพูดขึ้นต้นคำกล่าว เช่น
He said he was going out. เขาพูดว่าเขาจะออกไปข้างนอก

He said goodbye to me. เขาพูดอำลาผม

He said, “How do you do?” เขาพูดว่า, “คุณสบายดีหรือ?”

tell (v.) (พูด) คำนี้อันที่จริงมักใช้ในความหมายที่แปลว่า “บอกหรือเล่า” มากกว่า “พูด” และต้องมีกรรมมารับเสมอ เช่น
The policeman told me the way to station.

ตำรวจบอกทางไปยังสถานีแก่ผม

The grandmother tells the children stories.
คุณยายเลานิทานให้เด็กๆฟัง

Converse (v.) (พูด) ใช้ในความหมายที่เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น เข้าลักษณะการโต้ตอบซึ่งกันและกัน เช่น
They are conversing about the political problem in the living room.

พวกเขากำลังพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการเมืองอยู่ในห้องรับแขก

4. Foolish (adj.) (โง่) ใช้ในความหมายที่เป็นการโง่แบบไม่รู้อะไร แม้แต่ของพื้นๆที่คนทั่วไปรู้ และโง่ถึงกับไม่รู้อะไรควรทำหรือไม่ควรทำอีกด้วย เช่น
He is very foolish to say such a thing to his teacher.
เขาโง่มากที่พูดเช่นนั้นกับครูของเขา

Stupid (โง่) ใช้ในความหมายแบบสติปัญญาต่ำหรือแบบไม่มีเชาน์เอาเสียเลย คนไทยเราเรียกโง่แบบนี้ว่า “โง่บัดซบ” ว่าอย่างงั้นเถอะ เช่น

That boy is very stupid, He doesn’t know which is hot water and which is cold water.
เด็กคนนั้นโง่มาก ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นน้ำร้อนอันไหนเป็นน้ำเย็น

silly (โง่) คำนี้มักใช้เหมือน Foolish จะต่างกันนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าเป็นการโง่ไปในทางตลกๆ ชอบทำอะไรไม่รู้กาลเทศะแบบบ้าๆบอๆ และไม่จริงจังกับสิ่งเหล่านั้นด้วย เช่น

The fat man likes to talk silly words to everybody.

ตาอ้วนคนนั้นชอบพูดอะไรไร้สาระกับทุกๆคน

dull (โง่) หมายถึงความโง่แบบปัญญาทึบ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเป็นบางโอกาส เช่น ยามเจ็บป่วย อ่อนเพลีย แต่ไม่โง่ตลอดไป เช่น

she became dull because of her headache, and didn’t have a rest for long time.

หล่อนรู้สึกสมองทึบเพราะปวดศีรษะ และไม่ได้พักผ่อนมานาน

Ignorant (โง่) คำนี้หมายถึงความโง่อันเนื่องมาจากไม่เสาะแสวงหาความรู้ ความฉลาดจากสิ่งแวดล้อมใส่ตัวเอง พูดง่ายๆ คือ ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น (น่าจะเอาแต่กินแล้วก็นอน) เช่น

He is very ignorant. He doesn’t know even only that who the Prime Minister of the country is.

เขาโง่มาก ไม่รู้แม้กระทั่งว่า ใครเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ

idiot (โง่) เป็นความโง่ระดับสูงมาก ทั้งนี้อาจเกิดขึ้นมาจากความวิปริตทางสมองก็ได้ เช่น

I have taught him for three hours, but he doesn’t understand because he is an idiot.

ผมได้สอนเขามาเป็นเวลา 3 ชั่วโมงแล้ว แต่เขาก็ไม่เข้าใจ เพราะเขาเป็นคนโง่