Search by tag: %e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9-%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82

เรียนภาษาอังกฤษ จากประโยค เรื่องการขายและแนะนำสินค้า

Written on May 29, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ จากประโยค เรื่องการขายและแนะนำสินค้า เราผ่านพ้นเรื่องของบทสนทนาเกี่ยวกับร้านอาหารมาแล้ว คราวนี้ เรียนภาษ...

Continue reading
© Copyright 2020