Search by tag: %e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%a4%e0%b8%a9

เรียน ภาษาอังกฤษเรื่อง The Use of Genitive (‘s, of) ตอนที่ 2 (ตอนจบ)

Written on February 8, 2015 in Uncategorized

เรียน ภาษาอังกฤษเรื่อง The Use of Genitive (‘s, of) ตอนที่ 2 8) เติม ‘s หลังนามที่ไม่มีชีวิต ในกรณีที่พูดในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นบุคคล หรือ เสม...

Continue reading

เรียน ภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 7

Written on January 24, 2015 in Uncategorized

เรียน ภาษาอังกฤษ เรื่อง Transformation of Sentences ตอนที่ 7 การเปลี่ยน Complex Sentence เป็น Simple Sentence ถาม : เราจะเปลี่ยน Complex Sentence เป็น Simple Sentence ได้อย่างไร? จงบอกมาพร้...

Continue reading

แบบฝึกหัด (พร้อมเฉลย) ภาษาอังกฤษ เรื่อง Combination of Sentences

Written on December 27, 2014 in Uncategorized

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรื่อง Combination of Sentences แบบฝึกหัด Combine these sentences into only One Sentence using the word or words given in brackets. 1. I don’t believe him as I know he is a liar. (because of) 2. He cannot go to work because he is ill. (owing to) 3. He had no m...

Continue reading
© Copyright 2020