Search by tag: %e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%87

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Aesthetic กับ Beautiful

Written on March 25, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Aesthetic กับ Beautiful Aesthetic (อีซ-เธทิค) adj. “สวย งาม” ใช้กับบุคคลผู้มีความรู้ ในทางสุนทรียภาพ กล่าวคือ รู้ศิลปะแห่งควา...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Advise กับ Advice

Written on March 24, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Advise กับ Advice Advise (แอ็ดไฝซ) v. “แนะนำ” Advice (แอ็ดไฝส) n. “คำแนะนำ” Please advise me what to do. โปรดแนะนำ ให้ผมทำอะไรบ้าง Please give me advice concerning what to...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Admittable กับ Admissible

Written on March 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Admittable กับ Admissible Admittable (แอ็ดมิเทอบึล) adj. “ยอมรับ” Admissible (แอ็ดมิเซอบึล) adj. “ยอมรับ” คุณศัพท์ทั้งสองนี้ใช้แทนกันได้ ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjacent กับ Contiguous

Written on March 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง Adjacent กับ Contiguous Adjacent (เออะเจซึนท) adj. “อยู่ใกล้” แต่ไม่ได้อยู่ติดกัน Contiguous (ค็อนทิกิวเอิซ) adj. “อยู่ติดกัน” Thammasat is contiguous ...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง A Half กับ Half a

Written on March 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง A Half กับ Half a A half (เออะ ฮาฟ) adj. “ครึ่ง” อเมริกันชอบใช้ Half a (ฮาฟ เออะ) adj. “ครึ่ง” อังกฤษชอบใช้ เลือกใช้ อังกฤษ อเมริก...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Amazement กับ Surprise

Written on March 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Amazement กับ Surprise Amazement (เออะเมิซเมินท) n. “ความประหลาดใจ” ใช้เมื่อคนเรามีความประหลาดใจในสิ่งอื่น หรืองวยงงในสิ่...

Continue reading

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Amaze : Surprise : Satisfy :Astound : Alarm : Interest : Please

Written on March 23, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ คำว่า Amaze : Surprise : Satisfy :Astound : Alarm : Interest : Please กริยาเหล่านี้ เป็นกริยาแสดงความรู้สึกภายในจิตใจ ถ้าต้องการแสดงความรู้สึกในจิ...

Continue reading

บทสรุปประเภทของ Verb

Written on March 23, 2014 in Uncategorized

บทสรุปประเภทของ Verb Verb คือ กริยาแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ 1. Verb Transitive (Vt) สกรรมกริยา คือ กริยาต้องการกรรมมารับเพื่อให้ความหมายสมบูรณ์ 2. Verb Intra...

Continue reading
© Copyright 2020