อ่านว่า โดนท ทีซ ยัว แกรนด์มาเดอะ ทู ซัค เอกส์
แปลว่า อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ