เรียนภาษาอังกฤษวันนี้ เราจะมาเรียนเรื่องของกริยาอีกเช่นเคย ซึ่งกริยาในภาษาอังกฤษมีอยู่หลายแบบเหมือนกัน จะทยอยเอามาเล่าให้ฟังแล้วกัน แฟนพันธุ์แท้ภาษาอังกฤษไม่ควรพลาดจ๊ะ วันนี้จะนำเสนอเรื่องของ Defective Verb น่ะ มาติดตามกันเลยว่า มันคืออะไรเอ่ย

Defective Verb แปลว่า “กริยาที่มีรูปไม่ครบ 3 ส่วน” ปกติแล้ว Verb ทั่วๆไปจะมีรูปแจกออกไปได้ 3 ส่วน นั่นคือ Present, Past, Past Participle ตัวอย่างเช่น กริยา See (เห็น) ก็สามารถแจกรูปออกไปได้ ดังนี้ See, Saw, Seen และ อีกคำเช่น Walk (เดิน) ก็จะเป็น Walk, Walked, Walked เป็นต้น

แต่ก็มีกริยาหรือ Verb อยู่บางตัว (ส่วนมากก็ได้แก่พวก Auxiliary Verb นั่นแหละ) ที่มีรูปเพียง 2 รูป เช่น Can จะแจกเป็นแค่ Can, Could, และอีกตัวอย่างเช่น Will จะแจกออกไปได้เป็น Will, Would

Shall ก็จะแจกออกไปเป็น Shall, Should

May ก็จะแตกออกไปเป็น May, Might

จะเห็นว่ากริยาที่กล่าวมาเหล่านี้ มีเฉพาะ ส่วนที่เป็น Present กับ Past Participle เท่านั้น

และมีกริยาอีกจำนวนหนึ่งที่ มีเพียงรูปเดียวเท่านั้น เช่น Must, had better, would rather (มีเฉพาะ Present ไม่มี Past และ Past Participle) เป็นต้น