วันนี้เรามาดูสำนวนนี้กัน

Storm in a teacup หมายถึง ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

ตัวอย่าง

You’re making a storm in teacup. แปลว่า คุณกำลังทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่