เรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน ศัพท์ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ตอนที่ 44

เรียนภาษาอังกฤษ ผ่านคำศัพท์ช่างเทคนิค สถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง ถึง ตอนที่ 44 แล้ว วันนี้เสนอคำศัพท์ในหมวด Q ทั้งหมด ครั้งต่อไป ตอนที่ 45 จะเสนอตั้งแต่ หมวด R เป็นต้นไปจนถึง หมวด z เลย

การเรียนภาษาอังกฤษ ผ่านคำศัพท์เฉพาะถือว่ามีประโยชน์มากจริงๆ จะช่วยส่งเสริมให้เราเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี..เมื่อนำเสนอคำศัพท์หมวดช่าง หมดแล้วก็จะนำคำศัพท์หมวดอื่นๆมาเสริมให้ครับ…ต้องคอยติดตามกันครับว่าจะนำคำศัพท์หมวดไหนมาชำแหละ…

Quadra ฐานโคนป้อมกลางถนน

Quadrangle บริเวณพื้นสี่เหลี่ยม หว่างกลางของอาคารล้อมรอบ

Quadrant drawer ตู้ลิ้นชักซึ่งมีลักษณะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งใน 4 ส่วนของวงกลม มีเดือยติดอยู่ สามารถหมุนออกมาเวลาจะเปิดลิ้นชัก

Quarry บ่อหิน บ่อที่ขุดย่อยหิน

Quarter 1 ใน 4

Quarter-landing ชานฉาก, ชานบันได ซึ่งเป็นที่เลี้ยวเป็นมุมฉากระหว่างช่วงบันได 2 ช่วง

Quarter light ช่องสำหรับแสงสว่าง

Quay ที่จอดเรือขนถ่ายสินค้าบนฝั่งทะเลหรือแม่น้ำ

Queen หินกระดานชนวนขนาด 36 นิ้ว คูณ 24 นิ้ว

Queen Anne’s style แบบบ้านและเครื่องเรือนสมัยพระนางแอนน์ ราชินีอังกฤษ คือมีจั่วแหลมสุงและพนักเก้าอี้สุง

Queen post เสาดั้งโท

Queen post truss โครงรับหลังคาชนิดวางเสาคู่, จั่วเสาดั้งคู่, จั่วตุ๊กตา

Quick lime ปูนขาว

Quilt ผ้าหุ้มนวมลักษณะเบาๆ ใช้ในกลางศตวรรษที่ 18 หมายถึงที่นอนบรรจุขนนก ต่อมารวมถึงงานปะผ้าสีต่างๆตลอดจนการดุนนูนเป็นลวดลายด้วย

Quirk ร่องเล็กๆ ข้างตึก หรือสันกำแพงตึก ก้อนหินสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ของมุมตึกไม้หรือเหล็กรูปลิ่ม