Archive for: July 2014

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง A primrose by a river’s brim

Written on July 3, 2014 in Uncategorized

เรียนภาษาอังกฤษ วันนี้เราจะพาทุกคนท่องไปในโลกของกวี หรือ นักประพันธ์ ซึ่งได้เสกสรรค์คำที่ไพเราะเพราะพริ้งมาให้เราได้อ่า...

Continue reading
© Copyright 2020