เกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

วิธีเล่น เกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ - พิมพ์คำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ ? - เมื่อพิมพ์คำศัพท์เสร็จ ให้กด Enter ถ้าพิมพ... thumbnail 1 summary

วิธีเล่น เกมส์ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
- พิมพ์คำศัพท์ที่ถูกต้องลงในช่อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คือ ?
- เมื่อพิมพ์คำศัพท์เสร็จ ให้กด Enter ถ้าพิมพ์ถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน
- สามารถลบ แล้วเล่นใหม่ได้ เพื่อทดสอบความแม่นยำ..
- ลองดูว่า คุณจะได้กี่คะแนนใน ชุดนี้
- ท้าทาย และได้ความรู้จ้า... :)