สำนวนภาษาอังกฤษ From time to time - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

สำนวนภาษาอังกฤษ From time to time

From time to time : occasionally     เป็นสำนวนที่เราสามารถใช้แทนคำว่า "occasionally" ได้ แปลว่า บางโอกาส ตัวอย่าการใช้งาน เช่น W... thumbnail 1 summary
From time to time : occasionally
    เป็นสำนวนที่เราสามารถใช้แทนคำว่า "occasionally" ได้ แปลว่า บางโอกาส
ตัวอย่าการใช้งาน เช่น We have pizza from time to time. นั่นคือ เรากินพิซซ่าในบางโอกาส นั่นเอง