สำนวนภาษาอังกฤษ Dead on one's or its feet - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

สำนวนภาษาอังกฤษ Dead on one's or its feet

Dead on one's or its feet : exhausted, to be very tired but still have to work or travel, worn out, no long useful     ก่อนอื่นก็มาแปล... thumbnail 1 summary
Dead on one's or its feet : exhausted, to be very tired but still have to work or travel, worn out, no long useful
    ก่อนอื่นก็มาแปลกันคำต่อคำกัน ก็จะแปลได้ว่า ตายบนเท้าทั้ง 2 เท้า ถ้าเป็นสัตว์  4 เท้าก็ตายบนเท้าทั้ง 4 ซึ่งสำนวนนี้เราไม่ได้ใช้ในความหมายเกี่ยวกับความตายแต่อย่างใด แต่อาจจะเกือบตายได้ นั่นคือ ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตก็จะให้ความหมายว่าเหนื่อยมาก และในบางทีก็จะมีความหมายแฝงด้วยว่าเหนื่อย แต่ก็ยังคงต้องทำงานหรือเดินทางต่อไป ตัวอย่างเช่น
He can't teach well anymore. He is dead on his feet. นั่นคือ เขาไม่สามารถสอนได้ดีอีกแล้ว เขาเหนื่อยมาก สำหรับกรณีที่ใช้สำนวนนี้กับสิ่งไม่มีชีวิต ก็จะให้ความหมายว่า เสีย, แตกหัก, ไม่มีประโยชน์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น The inefficient company is dead on its feet. นั่นคือ บริษัทที่ไร้ประสิทธิภาพนี้ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปแล้ว