หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 24 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 24

แต่งงาน Marry, Marriage, Wedding, Nuptials Marriage  คำทั้ง 2 นี้ต้องอธิบายพร้อมกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าว และ Marry คือ &q... thumbnail 1 summary
แต่งงาน
Marry, Marriage, Wedding, Nuptials

Marriage  คำทั้ง 2 นี้ต้องอธิบายพร้อมกันเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น กล่าว และ Marry คือ "Marriage เป็นคำนาม หมายถึง การแต่งงานหรือสภาพของการแต่งงาน คือ การเป็นสามีภรรยากัน ใช้ชีวิตร่วมกันโดยมีผลตั้งแต่เริ่มแต่งงานจนกระทั่งสิ้นสุดการอยู่ร่วมกัน" เช่น
She has to resign because of her marriage.
เธอต้องลาออกเพราะการแต่งงาน

     ส่วน marry ซึ่งเป็นกริยานั้น มีวิธีใช้ดังนี้
1. ใช้เป็นกริยาที่ต้องการกรรมก็ได้ เช่น
I married  his sister.
ผมแต่งงานกับน้องสาวของเขา

2. ใช้ในรูปโครงสร้างของประโยค Passive voice (ต้องตามด้วย to เสมอ) เช่น
Harry was married to Nicole.
แฮร์รี่แต่งงานกับนิโคล
3. ใช้ในรูป Past Participle เป็นเสมือน Adjective (หรือ พูดให้ง่ายก็คือใช้แบบไม่ระบุคู่แต่งงานให้ชัดเจน) เช่น
He was married.
เขาแต่งงานแล้ว

Wedding  คำนี้เป็นคำศัพท์โบราณ และมักใช้ในวรรรณคดี หมายถึง "พิธีแต่งงาน พิธีสมรส หรือ สิ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับพิธีการแต่งงาน ส่วนมากนิยมใช้เป็น Adjective แต่จะใช้อย่าง noun ก็ได้" เช่น
Her wedding day will take place at the end of this month.
วันแต่งงานของหล่อนจะจัดขึ้นปลายเดือนนี้

I will go to his wedding tonight.
ฉันจะไปร่วมพิธีแต่งงานของเขาคืนนี้

Nuptials  หมายถึง "พิธีแต่งงานอันโอ่อ่ายิ่งใหญ่ซึ่งจัดขึ้นในวันแต่งงานและให้สังเกตด้วยว่าต้องใช้รูปพหูพจน์เสมอ แม้เป็นพิธีแต่งงาน หรือ สมรรสเพียงรายเดียวก็ตาม เช่น
Their nuptials were very splendid.
การแต่งงานของพวกเขาใหญ่โตงดงามเอามากๆ