เงินไม่ได้ประกันความสุขได้น่ะ ภาษาอังกฤษ คือ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

เงินไม่ได้ประกันความสุขได้น่ะ ภาษาอังกฤษ คือ

เงินมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ทุกคนล้วนต้อง หาเงินมาเลี้ยงชีพจริงไหม..จะหาสาวสวยๆ สักคน ก็ต้องใช้เงิน จะทำอะ... thumbnail 1 summary
เงินมีความสำคัญ และจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ทุกคนล้วนต้อง หาเงินมาเลี้ยงชีพจริงไหม..จะหาสาวสวยๆ สักคน ก็ต้องใช้เงิน จะทำอะไรก็ต้องใช้เงินหมด...แต่บางทีเงินก็อาจจะซื้อความสุขทุกอย่างได้ (หรือเปล่าน๊า)...เอาละมาเข้าเรื่องกัน ประโยคที่ว่า "เงินไม่ได้่ประกันความสุขให้เราได้" เขาพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไง...ประโยคนี้เลย

Money doesn't guarantee happines 
เงินไม่ได้ประกันความสุขได้น่ะ