คุณจะกลับบ้านกี่โมงค่ะ ภาษาอังกฤษ คือ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

คุณจะกลับบ้านกี่โมงค่ะ ภาษาอังกฤษ คือ

ประโยคนี้นับเป็นประโยคที่ได้ยินในชีวิตประจำวันบ่อยๆเหมือนกัน... บางทีเราก้ได้ยินจากละคร, ภาพยนตร์ ต่างๆ เรามาดูกันว่า ประโยคนี้ในภาษาอังกฤษ... thumbnail 1 summary
ประโยคนี้นับเป็นประโยคที่ได้ยินในชีวิตประจำวันบ่อยๆเหมือนกัน... บางทีเราก้ได้ยินจากละคร, ภาพยนตร์ ต่างๆ เรามาดูกันว่า ประโยคนี้ในภาษาอังกฤษ เขาพูดกันอย่างไรกันน่ะ...

"What time will you be home?"
คุณจะกลับบ้านกี่โมงคะ