แกนหมุน ภาษาอังกฤษ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

แกนหมุน ภาษาอังกฤษ

แกนหมุน ภาษาอังกฤษ คือ (คณิตศาสตร์) Axis of rotation แกนหมุน ภาษาอังกฤษ คือ (ศัพท์ทางการแพทย์) Axis, Notatury เดือย หรือ แกนสั้นที่สิ่งอื... thumbnail 1 summary
แกนหมุน ภาษาอังกฤษ คือ (คณิตศาสตร์) Axis of rotation
แกนหมุน ภาษาอังกฤษ คือ (ศัพท์ทางการแพทย์) Axis, Notatury
เดือย หรือ แกนสั้นที่สิ่งอื่นหมุนรอบ ภาษาอังกฤษ คือ Pivot
แกนหมุน ภาษาอังกฤษ คือ Spindle, Swivel

ภาพด้านบน เป็นแกนหมุนชนิดหนึ่ง ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นแกนหมุนรอกน่ะจ๊ะ คิดว่าทุกคนคงเคยเห็นแกนหมุนแบบต่างๆมาบาง..:)