หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 14 - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

หลักการแปลภาษาอังกฤษ ตอนที่ 14

บุพบท (Prepositions)      คำที่ต้องมีนาม หรือ สรรพนามตามมาเป็นกรรมอยู่เสมอ มีอยู่ 4 ชนิด คือ 1. บุพบทพยางค์เดี่ยว (Simple Preposition)... thumbnail 1 summary
บุพบท (Prepositions)
     คำที่ต้องมีนาม หรือ สรรพนามตามมาเป็นกรรมอยู่เสมอ มีอยู่ 4 ชนิด คือ
1. บุพบทพยางค์เดี่ยว (Simple Preposition) คือ คำบุพบทที่เป็นคำเดียวโดด ๆ on, by, for, from, with, to, at, up, in, of, off through, till เป็นต้น
I am from England.  ผมมาจากอังกฤษ.
The children go to school by school bus every day.
เด็กๆ ไปโรงเรียนโดยรถโรงเรียนทุกวัน

2. บุพบทพยางค์คู่ (Compound Preposition) คือ คำบุพบทที่เกิดจากการผสมคำเช่น a หรือ be + คำนาม,คำกริยา, คำคุณศัพท์ เช่น
a + cross = across, be + fore = before, be + yonder = beyond
     นอกจากนั้นยังมีคำว่า about, above, along, among, behind, below, beneath, beside, between

Have you taken medicine before the meal?
คุณทานยาก่อนอาหารใช่ไหม?

3. บุพบทที่มีรูปเดียวกับ Participle (Participal preposition) คือ เป็นคำกริยาและตามด้วย -ing เช่น barring (นอกจากว่า), concerning (เกี่ยวกับ, considering (ถ้าพิจารณาถึง), regarding (เกี่ยวกับ), pending (ระหว่าง), notwithstanding (แม้), touching (เกี่ยวกับ), during (ระหว่าง)

Barring accidents. the mail will arrive tomorrow.
ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุ จดหมายไปรษณีย์ก็คงจะมาถึงวันพรุ่งนี้

Considering its quality, this car is not too expensive.
ถ้าพิจารณาเรื่องคุณภาพแล้ว รถคันนี้ไม่แพงเกินไปหรอก

4. บุพบทวลี (Phrasal Preposition) ได้แก่ บุพบทที่เป็นวลี หรือ เป็นกลุ่มคำ แต่จะต้องลงท้ายด้วยคำบุพบทเสมอ เช่น in front of (ข้างหน้า), by means of (โดยอาศัย), in case of (ในกรณีที่), instead of (แทนที่จะ), because of (เพราะว่า), for the sake of (เพราะว่า), as so (เพื่อว่า), in accordance with (เกี่ยวเนื่องกับ)

You should take this umbrella in case of rain.
เธอควรจะเอาร่มคันนี้ไปในกรณีที่ฝนตก

She is in front of her ex-boyfriend's house.
เธออยู่หน้าบ้านแฟนเก่าของเธอ

คำบุพบทต้องมีนามหรือสรรพนามตามมาเป็นกรรมเสมอ เช่น
We walk across the street.
เราเดินข้ามถนน

Mimie comes across.
มีมี่เดินผ่านมา

ในประโยคหลังนี้ across เป็น adverb ขยายคำกริยา comes