การถามเดือน (month) เป็น ภาษาอังกฤษ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การถามเดือน (month) เป็น ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล January แจนยัวรี่ เดือนมกราคม February เฟบรัวรี่ เดือนกุมภ... thumbnail 1 summary


ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
คำแปล
January
แจนยัวรี่
เดือนมกราคม
February
เฟบรัวรี่
เดือนกุมภาพันธ์
March
มาร์ช
เดือนมีนาคม
April
เอพริล
เดือนเมษายน
May
เมย์
เดือนพฤษภาคม
June
จูน
เดือนมิถุนายน
August
ออกัส
เดือนสิงหาคม
September
เซ็พเท็มเบอร์
เดือนกันยายน
October
อ๊อคโทเบอร์
เดือนตุลาคม
November
โนเว็มเบอร์
เดือนพฤศจิกายน
December
ดีเซมเบอร์
เดือนธันวาคม

                        นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเดือนที่น่าสนใจอีก เช่น
Last month
ลาสท์ มั้นธ์
เดือนที่แล้ว
This month
ดิส มั้นธ์
เดือนนี้
Next month
เน็กท์ มั้นธ์
เดือนหน้า
Next two month
เน็กซ์ ทู มั้นธ์
2 เดือนข้างหน้า
Every month
เอฟรี่ มั้นธ์
ทุกเดือน


ตัวอย่าง ประโยคการถาม - ตอบ เกี่ยวกับเดือน ในภาษาอังกฤษ

Q : What is this month?

     ว้อท อีส ดิส มั้นธ์

     เดือนนี้คือเดือนอะไร

A : This month is October

     ดิส มั้นธ์ อีส อ๊อคโคเบอร์

     เดือนนี้คือ เดือนตุลาคมQ : What is last month?

     ว้อท อี ลาสท์ มั้นธ์

     เดือนที่แล้วคือเดือนอะไร

A : Last month is September.
     ลาสท์ มั้นธ์ อีส เซ็พเท็มเบอร์

     เดือนที่แล้วคือเดือนกันยายนQ : What is last two month?

     ว้อท อีส ลาสท์ ทู มั้นธ์

     สองเดือนที่แล้วคือเดือนอะไร

A : Last two month is August.

     ลาสท์ ทู มั้นธ์ อีส ออกัส

     สองเดือนที่แล้วคือเดือนสิงหาคมQ : What is next month?

     ว้อท อีส เน็กท์ มั้นธ์

     เดือนหน้าคือเดือนอะไร

A : Next month is November.

     เน็กท์ มั้นธ์ อีส โนเว็มเบอร์

     เดือนหน้าคือเดือนพฤศจิการยนQ : What is next two month?

     ว้อท อีส เน็กท์ ทู มั้นธ์

     สองเดือนข้างหน้าคือเดือนอะไร

A : Next two month is December.

     เน็กท์ ทู มั้นธ์ อีส ดีเซมเบอร์

     สองเดือนข้างหน้าคือเดือนธันวาคม
Q : What month will you go to Japan?

     ว้อท มั้นธ์ วิล ยู โก ทู เจแพน

     คุณจะไปญี่ปุ่นเดือนอะไร

A : I will go to Japan in January.

     ไอ วิล โก ทู เจแพน อิน แจนยัวรี่

     ฉันจะไปญี่ปุ่นเดือนมกราคมQ : What is your birth month?
      ว้อท อีส ยัวร์ เบิร์ธ มั้นธ์

      คุณเกิดเดือนอะไร

A : I was born in January.

     ไอ วอส บอร์น อิน แจนยัวรี่

     ฉันเกิดเดือนมกราคมQ : What month is the summer start and end?

      ว้อท มั้นธ์ อีส เดอะ ซัมเมอร์ สตาร์ท แอนด์ เอ็นด์

      ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไร

A : The Summer starts from March to May.

      เดอะ ซัมเมอร์ สตาร์ทส ฟรอม มาร์ช ทู เมย์

      ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมQ : What month is the raining season start and end?

      ว้อท มั้นธ์ อีส เดอะ เรนนิ่ง ซีซั่น สตาร์ท แอนด์ เอ็นด์

      ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไร

A : Raining season starts from June to October.

     เรนนิ่ง ซีซั่น สตาร์ท ฟรอม จูน ทู อ๊อคโทเบอร์

     ฤดูฝนเริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมQ : What month is the winter start and end?

      ว้อท มั้นธ์ อีส เดอะ วินเทอร์ สตาร์ท แอนด์ เอ็นด์

      ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรถึงเดือนอะไร

A : The Winter starts from November to February.
     เดอะ วินเทอร์ สตาร์ท ฟรอม โนเว็มเบอร์ ทู เฟบรัวรี่

     ฤดูหนาวเริ่มตั่งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์