การถามวัน (Day) ในภาษาอังกฤษ - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

การถามวัน (Day) ในภาษาอังกฤษ

ตารางวันในสัปดาห์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล Sunday ซันเดย์ วันอาทิตย์ Monday มันเดย์ ... thumbnail 1 summary
ตารางวันในสัปดาห์

ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
คำแปล
Sunday
ซันเดย์
วันอาทิตย์
Monday
มันเดย์
วันจันทร์
Tuesday
ทิ้วสเดย์
วันอังคาร
Wednesday
เว้นสเดย์
วันพุธ
Thursday
เธิรส์เดย์
วันพฤหัสบดี
Friday
ไฟร์เดย์
วันศุกร์
Saturday
แซทเทอะเดย์
วันเสาร์

ประโยคคำถามที่ใช้สอบถามเรื่องวัน ที่นิยมใช้บ่อย และพบบ่อยคือ
What day is (it) today?
ว้อท เดย์ อีส (อิท) ทูเดย์
วันนี้วันอะไร
สำหรับคำตอบ เราก็จะย้อนประโยคคำถาม โดยตอบดังนี้

Today is Sunday.
ทูเดย์ อีส ซันเดย์.
วันนี้วันอาทิตย์ตารางคำเรียกอื่นๆ ในภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
คำอ่าน
คำแปล
The day before yesterday เดอะเดย์ บีโฟร์ เยสเทอะเดย์ เมื่อวานซืน
Yesterday เยสเทอะเดย์ เมื่อวาน
Today ทูเดย์ วันนี้
Tomorrow ทูมอร์โรว์ พรุ่งนี้
The day after tomorrow เดอะเดย์ อาฟเตอร์ ทูมอร์โรว์ วันมะรืน
Everyday เอฟรี่เดย์ ทุกวัน

ประโยคการถาม-ตอบ วันในภาษาอังกฤษ
 A : Today is Monday
      ทูเดย์ อิส มันเดย์
      วันนี้คือวันจันทร์ 

Q : What day is it yesterday?
     ว้อท เดย์ อีส อิท เยสเทอะร์เดย์

     เมื่อวานวันอะไร 

A : Yesterday is Sunday.
     เยสเทอะร์เดย์ อีส ซันเดย์
     เมื่อวานคือวันอาทิตย์

Q : What day is it the day before yesterday?
     ว้อท เดย์ อีส อิท เดอะ บีโฟร์ เยสเทอะร์เดย์
     เมื่อวานซืนวันอะไร


A : The day before yesterday is Saturday.
     เดอะ เดย์ บีโฟร์ เยสเทอะร์เดย์ อีส แซทเทอะร์เดย์
     เมื่อวานซืนคือวันเสาร์

Q : What day is it tomorrow?
     ว้อท เดย์ อีส อิท ทูมอร์โรว์
     พรุ่งนี้วันอะไร

A : Tomorrow is Tuesday.
     ทูมอร์โรว์ อีส ทิ้วสเดย์
     พรุ่งนี้คือวันอังคาร

Q : What day is it the day after tomorrow?
     ว้อท เดย์ อีส อิท เดอะ เดย์ อาฟเตอร์ ทูมอร์โรว์
     วันมะรืนนี้วันอะไร

A : The day after tomorrow is Wednesday.
     เดอะ เดย์ อีส อิท เดอะ เดย์ อาฟเตอร์ ทูมอร์โรว์
     วันมะรืนนี้วันอะไร

Q : What is your birthday?
     ว้อท อีส ยัวร์ เบิร์ธเดย์
     คุณเกิดวันอะไร

A : I was born on Thursday.
     ไอ วอส บอร์น ออน เธิร์สเดย์
     ฉันเกิดวันพฤหัสบดี

Q : What is your educational travel day?
     ว้อท อีส ยัวร์ เอ็ดดูเคชั่นนอล ทราเวล เดย์
     คุณไปทัศนศึกษาวันอะไร

A : I have an education travel on Friday.
     ไอ แฮฟ แอน เอ็ดดูเคชั่นแนล ทราเวล ออน ไฟร์เดย์
     ฉันไปทัศนศึกษาวันศุกร์

Q : What day is the school closed?
     ว้อท เดย์ อีส เดอะ สกูล โคลส
     โรงเรียนหยุดวันอะไร

A : The school is closed on Saturday and Sunday.
     เดอะ สกูล โคลส ออน แซทเทอะร์เดย์ แอนด์ ซันเดย์
     โรงเรียนหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์

Q : What day is the company closed?
     ว้อท เดย์ อิส เดอะ คอมพานี โคลส
      บริษัทหยุดวันอะไร

A : The company is closed on Saturday and Sunday.
     เดอะ คอมพานี โคลส ออน แซทเทอะร์เดย์ แอนด์ ซันเดย์
     บริษัทหยุดวันเสาร์ และ วันอาทิตย์