Yes, a little, how can I help you? - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

Yes, a little, how can I help you?

คำอ่าน เยส เออะ ลิททึล ฮาว แคน ไฮ เฮลพ ยู แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ว่า : ค่ะ/ครับ ได้บ้างเล็กน้อย, มีอะไรให้ฉันช่วยไหม thumbnail 1 summary
คำอ่าน
เยส เออะ ลิททึล ฮาว แคน ไฮ เฮลพ ยู

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ว่า : ค่ะ/ครับ ได้บ้างเล็กน้อย, มีอะไรให้ฉันช่วยไหม