คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภาษาอังกฤษ คือ Mammals ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่มีแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัน... thumbnail 1 summary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ภาษาอังกฤษ คือ Mammals

ไปเที่ยวสวนสัตว์ที่มีแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันดีกว่า..หากว่าเราเรียนรู้อะไรก็ตามด้วยความตื่นเต้นยินดี เราจะสนุกกับมัน เช่น การเรียนภาษาอังกฤษ ก็เช่นกัน เรียนรู้ในแง่มุมต่างๆของมัน เช่นในวันนี้ เราจะไปทำความรู้จักกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกันว่า เขาเรียกว่าอย่างไรในภาษาอังกฤษจ๊ะ..
กระจง
Mouse deer
กระจ้อน
Indochinese ground squirrel
กระซู่
Asian two-horned rhinoceros, Sumatran rhinoceros
กระต่ายป่า
Siamese hare
กระแต
Treeshew
กระถิก, กระเล็น
Striped tree squirrel
กระทิง
Gaur
กระรอก
Squirrel
กวางป่า
Sambar
กวางผา
Goral
กอริลล่า
Gorilla
กูปรี
Kouprey
เก้ง, อีเก้ง
Barking deer
แกะ
Sheep
ควายบ้าน
Asiatic buffalo
ควายป่า
Wild water buffalo
ค่าง
Langur
ค้างคาว
Bat
ค้างคาวคุณกิติ
Kitti’s hog-nosed bat
ค้างคาวแม่ไก่
Flying fox
จามรี
Yak
ชะนะ
Gibbon
ชะมด
Civet
ช้าง
Clephant
ตุ่น
Mole
นาก
Otter
นางอาย, ลิงลม
Slow loris
เนื้อทราย
Hog deer
เนื้อสมัน
Schomburgk’s deer
บ่าง
Colugo, Malayan flying lemur
พญากระรอก
Gian squirrel
พังพอน
Mongoose
เพียงพอน
Weasel
แพะ
Goat
ม้า
Horse
ม้าลาย
Zebra
เม่น
Porcupine
แมวดาว
Leopard cat
แมวน้ำ
Seal, sea lion
แมวป่า
Jungle cat
แรด
Lesser one-horned rhinoceros, Javan rhinoceros
ละอง, ละมั่ง
Brow-antlered deer, Eld’s deer
ลา
Ass, donkey
ลิงกัง
Pig-tailed macaque
ลิงวอก
Rhesus macaque
ลิงเสน
Stump-tailed macaque
ลิงแสม
Crab-eating macaque
ลิ่น
Pangolin
เลียงผา
Serow
โลมา
Dolphin
วัว
Cow, cattle, bull, ox
วัวแดง
Banteng
วาฬ
Whale
สมเสร็จ
Asia tapir, Malayan tapir
สุนัขจิ้งจอก
Fox
เสือกระต่าย
Jungle cat
เสือโคร่ง
Tiger
เสือดาว, เสือดำ
Leopard, panther
เสือปลา
Fishing cat
เสือไฟ
Asian golden cat
เสือลายเมฆ
Clouded leopard
หนู
Rat
หมาจิ้งจอก
Asiatic jackal
หมาใน
Asiatic wild dog
หมาไม้
Burmese ferret-badget, yellow-throated marten
หมีขอ, บินตุรง
Binturong
หมีคน, หมีหมา
Malayan sun bear
หมีควาย, หมีดำ
Asiatic black bear
หมูน้ำ, พะยูน
Dugong, sea cow
หมูป่า
Common wild pig
หมูหริ่ง
Hog badger
อ้น
Bamboo rat
อีเห็น
Palm civit
อูฐ
Camel
ฮิปโปโปเตมัส
hippopotamus